Quotes

MATRÍCULES

 

Juvenil (fins a 17 anys) 75€
Adult (de 18 a 64 anys) 100€
Majors (+65 anys) 65€
Familiar 150€
Familiar (+65 anys) 100€
Incorporació d'1 o més membres al carnet familiar 100€

 

BONIFICACIONS DE MATRÍCULA PER A SOCIS NOUS SENSE ANTIGUITAT

 

Tipologia Pagament avançat % de bonificació
Socis individuals 6 mesos 100%
Socis familiars 4 mesos 100%

 

BONIFICACIONS DE MATRÍCULA PER A SOCIS NOUS AMB ANTIGUITAT

 

Tipologia Antiguitat acreditada % de bonificació
Socis individuals 5-9 anys 50%
10-14 anys 75%
15-20 anys 100%
Socis familiars

Incorporació de nous membres

0-5 anys 50%
+ 5 anys 100%

*L’antiguitat s’acreditarà des de l’última alta feta si ja s’ha gaudit d’aquesta bonificació.

 

QUOTES INDIVIDUALS (MENSUALS)

 

de 0 a 2 anys 0€
de 3 a 5 anys 28,61€
de 6 a 11 anys 32,79€
de 12 a 17 anys 37,03€
Adults de 18 a 64 anys 42,08€
Majors de 65 anys 31,55€

 

QUOTES FAMILIARS (MENSUALS)

 

Familiar de 2 membres 70,69€
Familiar de 3 membres 84,56€
Familiar de 4 membres 92,21€
Familiar de 5 membres 99,76€
Familiar de 6 membres 105,83€
Familiar de 7 membres 111,95€
Familiar de 8 membres 118,07€
Familiar de 2 membres majors de 65 anys 53,02€

 

 

-Les quotes es poden pagar de forma mensual, semestral o anual i sempre per domiciliació bancària.

-L'edat màxima dels fills per a la modalitat familiar és de 28 anys.