Organització

ORGANIGRAMA

 

Junta directiva

President

Nom: Jordi Martín.

Contacte: presidencia@clubnatacioterrassa.cat

Staff directiu

Àrea Instal·lacions

Direcció:

Nom: Francesc Francolí.

Contacte: ffrancoli@clubnatacioterrassa.cat

 • Manteniment i reparacions.
 • Projectes i millores.
 • Logística.
 • Vigilància i control.
 • Neteja.

Àrea Econòmica

Direcció:

Nom: Dolors Arrais.

Contacte: darrais@clubnatacioterrassa.cat

 • Administració i control del pressupost.
 • Comptabilitat.
 • Finançament.
 • Contractes.
 • Cobraments i pagaments.

Àrea de Seccions i Competició Esportiva

Direcció:

Nom: Belén Monje.

Contacte: bmonje@clubnatacioterrassa.cat

 • Escoles esportives.
 • Campus.
 • Màsters.
 • Gent gran i Ajuntament.
 • Activitats a l'exterior.

Àrea Externa

Direcció

Nom: Carlos Herrera.

Contacte: cherrera@clubnatacioterrassa.cat

Director Tècnic

 

Direcció

Nom: Josep Lluís Salvador.

Contacte: jlsalvador@clubnatacioterrassa.cat