Escola de pàdel

Del 4 de setembre de 2017 al 22 de juny de 2018

 

ESCOLA INFANTIL

 

GRUPS EDATS DIES HORARIS
INICIACIÓ 

INICIACIÓ AVANÇAT 

(màx. 6 per pista)

2003-2009 De dilluns a dijous 17.30 a 18.30h
PERFECCIONAMENT

PRECOMPETICIÓ

COMPETICIÓ

(màx. 4 per pista)

2002-2006 De dilluns a dijous 18.30 a 19.30h
ESCOLA COMPETICIÓ

(nens seleccionats màx. 3 per pista)

1999-2006 Divendres 16.00 a 17.30h

 

Preus

ESCOLA INFANTIL INICIACIÓ - INICIACIÓ AVANÇAT (6 nens per pista)

TARIFES DE PREUS QUOTA D'INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA) (juliol o agost) QUOTA ESCOLA 9 MENSUALITATS (setembre - maig / juny) (2)
SOCI 1 DIA 50 € (1) 21 €
SOCI 2 DIES 50 € (1) 36,50 €
NO SOCI 1 DIA 50 € (1) 39,10 €

 

ESCOLA INFANTIL PERFECCIONAMENT - PRECOMPETICIÓ I COMPETICIÓ (4 nens per pista)

TARIFES DE PREUS QUOTA D'INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA) (juliol o agost) QUOTA ESCOLA 9 MENSUALITATS (setembre - maig / juny) (2)
SOCI 1 DIA 50 € (1) 27,50 €
SOCI 2 DIES 50 € (1) 52,50 €
NO SOCI 1 DIA 50 € (1) 54,50 €

 

ESCOLA INFANTIL COMPETICIÓ DIVENDRES (3 nens per pista, màxim 12 places, jugadors seleccionats)

TARIFES DE PREUS QUOTA D'INSCRIPCIÓ (MATRÍCULA) (juliol o agost) QUOTA ESCOLA 10 MENSUALITATS (setembre - juny)
SOCI 1 DIA 0 € 42 €
(1) Inclou la revisió mèdica obligatòria
(2) Inscrits al mes d'octubre o posterior, última quota al juny
 
 
 
 
Correu electrònic de contacte: padel@clubnatacioterrassa.cat