Cursets de natació per a nens/es

PROGRAMA 2016-2017

 

NADONS / LLAR D’INFANTS

 

Nadons. De 4 a 30 mesos.

Activitat amb la mare o el pare a l’aigua. És l’oportunitat ideal per introduir el nen/a en el medi aquàtic. Mitjançant l’estimulació corporal i el desenvolupament psicomotor, animarem els
nens/es a explorar i desenvolupar la confiança en el medi.

Adaptació. De 30 a 36 mesos.

Començaran l’activitat amb el pare/mare a l’aigua fins que el monitor ho cregui oportú. Treballarem l’autonomia, la destresa i l’apnea. El nostre objectiu és que gaudeixin del medi aquàtic.

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

Ensenyament

 

-Dofí blanc (Adaptació mitjà aquàtic): Es treballa amb ajut de material auxiliar l’autonomia, la destresa i l’apnea. El nostre objectiu és que gaudeixin del medi aquàtic.
-Dofí groc, dofí vermell, dofí taronja (Adaptació assolida): Es treballa amb i sense ajut del material auxiliar l’autonomia, la destresa, l’apnea, la flotabilitat i el lliscament. El nostre objectiu serà aconseguir una bona posició del cos en els desplaçaments tant en posició ventral com dorsal.
-Dofí verd: Es treballa la posició del cos tant en desplaçament ventral com dorsal, la resistència i les habilitats. El nostre objectiu serà començar a treballar conceptes tècnics, tant en crol com en esquena.

 

Perfeccionament

 

-Dofí blau: Es desplaça 25 m en posició ventral, començant a treure els braços de l’aigua iniciant la respiració lateral,i uns 12 m en posició dorsal amb una bona posició del cos. En aquest nivell, es busca millorar el domini de les habilitats en general.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Iniciació aquàtica (habilitats tècniques).

 

-Cavallet blanc: Encara no té una adaptació completa al medi aquàtic. Treballarem l’autonomia, la destresa, l’apnea i la flotabilitat. El nostre objectiu serà aconseguir fer els desplaçaments amb una bona posició del cos.
-Cavallet blau: Es desplaça 12 m en posició ventral. Treballarem l’apnea, la flotabilitat i la destresa. El nostre objectiu serà aconseguir que els desplaçaments ventral i dorsal siguin amb una bona posició del cos.
-Cavallet groc: Neda 25 m en posició ventral, tot i que li manca tècnica, i comença a desplaçar-se en posició dorsal. Treballarem la respiració en crol i la coordinació de l’esquena, les habilitats i tirar-se de cap.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 

 

-Bronze (aprenentatge dels fonaments tècnics). Aconsegueix nedar 25 m de crol, traient els braços de l’aigua, tot començant a coordinar la respiració i neda 25 m d´esquena. En aquesta etapa, aprendrem les accions fonamentals de la tècnica dels estils de natació. Dotarem els nens/es d’un ampli ventall d’activitats que els permeti incorporar fonaments motrius que facilitaran l’aprenentatge del Model Tècnic Natació Terrassa. Els fonaments tècnics són: Lliscar / Rotar i Ondular / Davant – Darrere / Agafar Aigua.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 

 

-Plata (Model Tècnic). Neda més de 25 m. de crol traient els braços i començant a coordinar la respiració lateral, i 25 m. d’esquena amb una bona posició del cos. S’inicia en la coordinació de l’estil de braça. En aquesta etapa, aprendrem la tècnica bàsica dels estils de natació: crol, esquena, braça, papallona i el 5è estil (nado subaquàtic). Desenvoluparem els models tècnics centrats en aspectes globals. Per tant, aplicarem alguns exercicis tècnics analítics però sempre combinats amb nedo complet de l’estil dirigit a l’aprenentatge dels continguts propis de cada estil.

-Or (Exigència Tècnica). En aquesta etapa, perfeccionarem la tècnica dels estils, dissenyant les activitats de manera molt més analítica (ens centrarem en els detalls). Començarem a introduir una progressió de tasques condicionals (comunes a tots els estils) amb exigències tècniques. Un dels objectius propis d’aquest nivell serà desenvolupar les habilitats de competició (sortides i viratges) i les activitats aquàtiques recreatives.

 

+ Horaris i preus