Cursets de natació per a nens/es

PROGRAMA 2017-2018

 

NADONS / LLAR D’INFANTS

 

Nadons. De 4 a 30 mesos.

Activitat amb la mare o el pare a l’aigua. És l’oportunitat ideal per introduir el nen/a en el medi aquàtic. Mitjançant l’estimulació corporal i el desenvolupament psicomotor, animarem els
nens/es a explorar i desenvolupar la confiança en el medi.

Adaptació. De 30 a 36 mesos.

Començaran l’activitat amb el pare/mare a l’aigua fins que el monitor ho cregui oportú. Treballarem l’autonomia, la destresa i l’apnea. El nostre objectiu és que gaudeixin del medi aquàtic.

 

EDUCACIÓ INFANTIL

 

Ensenyament

 

-Dofí blanc (Adaptació mitjà aquàtic): Es treballa amb ajut de material auxiliar l’autonomia, la destresa i l’apnea. El nostre objectiu és que gaudeixin del medi aquàtic.
-Dofí groc, dofí vermell, dofí taronja (Adaptació assolida): Es treballa amb i sense ajut del material auxiliar l’autonomia, la destresa, l’apnea, la flotabilitat i el lliscament. El nostre objectiu serà aconseguir una bona posició del cos en els desplaçaments tant en posició ventral com dorsal.
-Dofí verd: Es treballa la posició del cos tant en desplaçament ventral com dorsal, la resistència i les habilitats. El nostre objectiu serà començar a treballar conceptes tècnics, tant en crol com en esquena.

 

Perfeccionament

 

-Dofí blau: Es desplaça 25 m en posició ventral, començant a treure els braços de l’aigua iniciant la respiració lateral, i uns 12 m en posició dorsal amb una bona posició del cos. En aquest nivell, es busca millorar el domini de les habilitats en general.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

Nivell Iniciació Aquàtica

 

-Cavallet blanc: Encara no té una adaptació completa al medi aquàtic. Treballarem l’autonomia, la destresa, l’apnea i la flotabilitat. El nostre objectiu serà aconseguir fer els desplaçaments amb una bona posició del cos.
-Cavallet blau: Es desplaça 12 m en posició ventral. Treballarem l’apnea, la flotabilitat i la destresa. El nostre objectiu serà aconseguir que els desplaçaments ventral i dorsal siguin amb una bona posició del cos.
-Cavallet groc: Neda 25 m en posició ventral, tot i que li manca tècnica, i comença a desplaçar-se en posició dorsal. Treballarem la respiració en crol i la coordinació de l’esquena, les habilitats i tirar-se de cap.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

 

Nivell Bronze (Cavallet negre)

Neda 25 m de crol, començant a coordinar la respiració lateral, i 25 m d’esquena. En aquesta etapa, dotarem els nens/es d’un ampli ventall d’activitats que els permeti incorporar fonaments motrius que facilitaran l’aprenentatge dels fonaments tècnics que són: Lliscar / Rotar i Ondular / Davant – Darrere / Agafar Aigua.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

 

Nivell Plata (Cavallet taronja)

Neda crol coordinant la respiració lateral,  25 m d’esquena amb una bona posició del cos i s’inicia a l’estil de braça. En aquesta nivell, treballarem la tècnica dels estils, com també les habilitats i la resistència.

 

Nivell Or (Grup d’Entrenament)

Té un bon nivell a l’hora de nedar els estils (crol, esquena, braça i papallona) i una bona destresa dins l’aigua, així com una bona resistència. En aquesta etapa, perfeccionarem la tècnica dels estils, començarem a introduir una progressió de tasques condicionals amb exigències tècniques. Un dels objectius propis d’aquest nivell serà desenvolupar les habilitats de competició (sortides i viratges) i les activitats aquàtiques recreatives.

 

+ Horaris i preus